Potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, mokymai

Informuojame, kad įgyvendinant projektą „ŠVLVVG ir potencialių pareiškėjų gebėjimų ugdymas, aktyvumo skatinimas ir telkimas vietos plėtros strategijai įgyvendinti“ NR. 4PV-KE-09-2-001645-PR001, Šiaurės vakarų Lietuvos vietos veiklos grupė organizuoja mokymus pagal 4 veiklos sritį „Parama potencialių vietos projektų vykdytojų, esančių VVG teritorijoje, aktyvumui skatinti“. Mokymai skirti naujo finansavimo 2014-2020 m. laikotarpio pasirengimui. Primename, kad nauju finansavimo etapu…

Išsamiau