Įstaigos tikslai

  • Verslo skatinimas ir plėtra Mažeikių rajone
  • Atvykstamojo ir vietinio turizmo skatinimas Mažeikių rajone

Mūsų veikla

  • Turizmo informacija – rajono ir šalies turizmo rekreaciniai ištekliai, turizmo paslaugos
  • Verslo informacija – konsultacijos, sklaidos renginiai, seminarai, pagalba pradedant ir plečiant verslą, reklama

Nuoma

Biuro paslaugos

  • Kopijavimas
  • Skenavimas
  • Spausdinimas
  • Tekstų rinkimas
  • Laminavimas

 

Mes Facebook’e Paspausk…