Statistikos departamento duomenimis jau keletą metų jaučiamas turistų skaičiaus augimas Baltijos šalyse. Tačiau šio augimo dažniausiai nejaučia pasienio teritorijos, nes yra nutolusios nuo šalies centro ir dėl tenkančių mažesnių investicijų. Interreg Latvia – Lietuva (Visit Venta) projekto tikslas didinti turistų apsistojimo skaičių projekto partnerių teritorijose: Kuldīga, Kurzeme, Saldus, Skrunda, Mažeikiai, Akmenė. Visų partnerių teritorijas jungia Ventos upė, kuri projekto metu bus padaryta patrauklesne turistams: bus įrengiamos poilsio vietos prie gamtos ir kultūros paveldo objektų, šalia Ventos upės bus įrengtos sustojimo vietos, kuriose statoma rekreacinė lauko infrastruktūra taip pat upės krantuose bus statomi informaciniai ženklai. Projektas bus viešinamas sukurtame internetiniame puslapyje, mobiliojoje aplikacijoje, tarptautinėse turizmo parodose ADVENTUR ir BALTTOUR, taip pat bus spausdinami straipsniai regioninėje spaudoje bei  surengta informacinė kelionė žurnalistams.

 

As the department of statics claims the number of tourists has been growing in Baltic countries recently. However, this growth is not so big in the areas which are near the border. Because they are far from the capital and centre of the country tourists sometimes don’t know about sightseeing places in these regions and due to lower investiment too.

The aim of the project Interreg- Latvia- Lithuania is to increase the number of tourists’ accommondations in the territories of the project partners: Mazeikiai, Akmene, Kuldiga, Kurzeme, Saldus, Skrunda and to do the river Venta more attractive to visitors. More rest facilities and parking lots will be created near nature and heritage objects there on the bank of the river and recreational outdoor infrastructure and informative signs will be built. The project will be publicized on the website and in a mobile application, will be presented at international tourism exhibitions such as ADVENTUR and BALTTOUR, as well as articles will be published in the regional press and informative tour for journalist will be organized.