Laižuva ir poetas Antanas Vienažindys

1876 m. Laižuvos klebonu paskirtas poetas Antanas Vienažindys. Laižuviškiams jis ne tik sielų ganytojas, jis – knygnešys, daraktorius, statytojas. Jo darbų vaisius –  1883 m. sumūrytos Kryžiaus kelio stočių koplytėlės, kurios, drauge su buvusios bažnyčios šventoriaus tvora, įrašytos į Lietuvos Respublikos kultūros paveldo objektų registrą. A.Vienažindžio kapą puošia jo brolio Vincento Rygoje nupirktas paminklas su…

Išsamiau

Juodasis arba Meilės akmuo Žibikuose

Manoma, kad prie šio akmens dar nuo akmens amžiaus vykdavo religinės apeigos, ritualai. Meilės akmeniu vadinamas todėl, kad apie 1930 m. šioje vietoje tragiškai pasibaigė liūdna meilės istorija. Seni žmonės pasakojo, kad paprastas jaunuolis pamilo turtingo ūkininko dukrą. Tėvai jai neleido tekėti už vargšo. Jaunuoliai nusprendė išeiti iš gyvenimo, negalėjo išsižadėti savo meilės. Paskutinis jų…

Išsamiau

Piliakalnis, vad. Švedkalniu, Gyvoliuose

Nedidelė gynybinė pilis, datuojama I tūkst. – XIII a.k įrengta ant kalvos Virvytės dešiniojo kranto kyšulyje, suformuotame santakos su bevardžiu upeliu, tikriausiai, buvo 1201 m. sudeginta kalavijuočių ordino antpuolio metu. Piliakalnis pritaikytas lankyti: įrengti mediniai tilteliai, informacinis stendas, apžvalgos aikštelė, nutiesti takai.

Gyvolių k., Mažeikių r.

Platesnė informacija: NUORODA

Gudų vandens malūnas

Gudų kaimas, Viekšnių seniūnija. Malūnas – LR kultūros paveldo registro objektas, turintis technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę.  Šalia malūno yra įrengta atokvėpio vieta su 7 vietų automobilių stovėjimo aikštele, 3 suoliukais ir 1 informaciniu stendu.

Platesnė informacija: NUORODA

Purplių vėjo malūnas

Purplių vėjo malūną 1898 m. pastatė Antanas Racevičius pagal iš Latvijos gautus brėžinius. Malūnas veikė iki 1962 m., vėliau jis buvo restauruotas. Malūnas – LR kultūros paveldo registro objektas, turintis technologinę, istorinę ir architektūrinę vertę.

Purplių k., Mažeikių r.

Platesnė informacija: NUORODA

zolininke

Ekologinis žolininkės – farmakognostės Jadvygos Balvočiūtės ūkis

2003 m. J.Balvočiūtė savo ūkyje įkūrė vaistinių augalų ekspoziciją švietimo tikslu.Joje noriai lankosi vaikų ir suaugusių ekskursijos, pavieniai lankytojai, Lietuvos svečiai iš užsienio. Ši lauko ekspozicija gali būti įdomi žmonėms, kurie neabejingi gamtai, domisi laukinėmis ir kultūrinėmis žolelėmis, vaistinėmis augalų savybėmis, liaudies medicina,botanika, ekologija, krašto tradicijomis. Be vaistinių augalų ekspozicijoje yra keletas dekoratyvinių ir maistinių…

Išsamiau

Ventos regioninis parkas

Ventos regioninis parkas įkurtas 1992 m. rugsėjo 24 d. Jo tikslai: Išsaugoti Ventos slėnio kraštovaizdį su raiškiais šlaitais, atodangas su juros periodo suakmenėjusios faunos kompleksais, Ventos ir jos intakų – Virvytės, Uogio, Ažvilio, Dabikinės upelių – natūralų hidrografinį tinklą Išsaugoti kultūros paveldo vertybes Išsaugoti gamtinės ekosistemos stabilumą, biotos komponentus, savitą augaliją ir gyvūniją Atkurti sunaikintus…

Išsamiau