VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO

INFORMACIJOS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

2016 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. I ketvirčio nustatytas

vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. II ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

710.00

710.00

Vyr. finansininkė-konsultantė 

522.00

522.00

Turizmo vadybininkas

350.00

350.00

Verslo vadybininkas

Projekto koordinatorė

 511,20

511,20

Direktorė

Jolanta Gintalienė

 

Informacija atnaujinta 2017 04 03