VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO

INFORMACIJOS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas 2016 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 2017 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur) 2018 m. I ketvirčio nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

710.00

710.00

710.00

Vyr. finansininkė-konsultantė

(0,25 etato)

522.00

130.50

130.50

Turizmo vadybininkė

350.00

400.00

400.00

Verslo vadybininkė

350.00

400.00

400.00

Projekto „Atrask save“ koordinatorė

511.20

690.00

765.00

Projekto „Atrask save“ siauros specializacijos specialistas

95.20

Direktorė

Jolanta Gintalienė

 

Informacija atnaujinta 2018 04 01