VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO

INFORMACIJOS CENTRO

INFORMACIJA APIE DARBO UŽMOKESTĮ

Pareigybės pavadinimas

2016 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2017 m. nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

2018 m.  nustatytas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (Eur)

Direktorė

710.00

710.00

710.00

Vyr. finansininkė-konsultantė

(0,5 etato)

522.00

130.50

300

Turizmo vadybininkas

350.00

400.00

500.00

Verslo vadybininkas

350.00

400.00

500.00

Projekto „Atrask save“ koordinatorė

511.20

690.00

765.00

Projekto „Atrask save“ siauros specializacijos specialistas

95.20

Direktorė

Jolanta Gintalienė

 

Informacija atnaujinta 2019 01 02