INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2019 M. VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

2019-01-02

(Data)

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys (VP Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas)

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Pirkimo sutarties kaina

Sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas pasitelkė subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Kita su pirkimu susijusi informacija

1.

TV Laidos 

sukūrimo ir transliavimo paslauga

86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.

  UAB“Istorija“

1700,00 eurų su PVM

2018-01-07 Vykdyta neskelbiama apklausa
 2.  Lankstinukai ‘“VISIT VENTA“  86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.
 3. Irklentės 3vnt.  86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.