INFORMACIJA APIE MAŽEIKIŲ TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRO 2017 M. VYKDOMUS MAŽOS VERTĖS VIEŠUOSIUS PIRKIMUS

2017-06-01

(Data)

Eil.

Nr.

Pirkimo objekto pavadinimas

Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys (VP Taisyklių punktas (papunktis), kuriuo vadovaujantis atliktas pirkimas)

Laimėjusio dalyvio pavadinimas

Pirkimo sutarties kaina

Sutarties įsipareigojimų dalis, kuriai laimėtojas pasitelkė subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (jeigu žinoma)

Kita su pirkimu susijusi informacija

1.

GALIMYBIŲ STUDIJOS „DVIRAČIŲ TRASA „MAŽEIKIAI-PAJŪRIS“

PARENGIMO PASLAUGA

86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.

  UAB“Verslo projektavimo centras“

11.950,00 eurų su PVM

2017-07-07 10 val.10 min. buvo atplėšti vokai.Konkurse dalyvavo trys įmonės. Laimėjo pasiūliusi mažiausią kainą.
 2.  Suvenyrai su Mažeikių simbolika  86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.
 3. Prekybinė vitrina  86.1.4.2. p., 112 p., 137 p.