BusinessProgram

Kviečiame teikti paraiškas

Naujos galimybės (VP2-2.1-ŪM-04-K) kvietimas Nr. 05 Kvietimo teikti paraiškas pavadinimas: ​ 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas“ VP2-2.1-ŪM-04-K priemonės „Naujos galimybės“ (toliau – Priemonė) kvietimas Nr. 05. Paramos tipas: Konkursinis Paramos intensyvumas: Iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų. Būsena: Aktyvus Skiriama suma: 14,5 mln. Lt. Terminas:…

Išsamiau
mb

Ūkio ministerija parengė vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutarties pavyzdį

Ūkio ministerija, siekdama skatinti verslumą ir ragindama pradedančiuosius verslininkus rinktis mažosios bendrijos juridinio asmens formą, parengė vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutarties pavyzdį. Vadovavimo mažajai bendrijai paslaugų teikimo sutarties pavyzdys padės mažųjų bendrijų nariams, pasirinkusiems mažosios bendrijos valdymo modelį, kai mažojoje bendrijoje yra vienasmenis valdymo organas – vadovas, sumažinti finansines ir laiko sąnaudas rengiant civilines…

Išsamiau

Kvietimas teikti paraiškas paramai verslui

ŠIAURĖS VAKARŲ LIETUVOS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS PARAMAI VERSLUI GAUTI Kviečiame susipažinti su informacija KVIETIMO TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 6: 1. KVIETIMAS NR 6 2. „Kaimo vietovių verslo ir (arba) turizmo veiklos skatinimas“ (veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos įmonės arba kaimo gyventojo individualiojo verslo plėtra) taisyklės 3. „Kaimo vietovių verslo ir…

Išsamiau