Mažeikių rajono savivaldybės Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas

Fondo tikslai:

 • Skatinti Mažeikių rajono gyventojų bei įmonių verslumą bei konkurencingumą;
 • Skatinti dalyvavimą įvairiuose nacionaliniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
 • Sudaryti palankesnes veiklos sąlygas pradedantiems smulkiojo ir vidutinio verslo
  subjektams ir kuriantiems naujas darbo vietas;
 • Skatinti reemigraciją, remiant grįžusius į Lietuvą asmenis, kurie nori pradėti Mažeikių
  rajone savo verslą;
 • Sudaryti sąlygas smulkiųjų ir vidutinių verslininkų profesiniam tobulėjimui;
 • Teikti dalinę finansinę paramą fiziniams asmenims bei juridiniams asmenims;
 • Teikti šiuose nuostatuose nurodytą paramą pagal Fondo finansines galimybes;

Fondo lėšų sudarymo ir kaupimo šaltiniai:

 • Savivaldybės biudžeto lėšos, numatytos smulkiajam ir vidutiniam verslui remti;
 • Kitos Savivaldybės administracijos turimos lėšos;
 • Rėmėjų tiksline paskirtimi pervestos lėšos;
 • Paramos gavėjų ne pagal paskirtį panaudotos ir grąžintos lėšos;
 • Kitos lėšos.

PLAČIAU APIE FONDĄ: NUORODA